[유머]단기 렌트카에 대해서 궁금한점이 있습니다.

수가짱
2021-08-12

Khi thuê xe của một tập đoàn lớn (SK Rent-a-Car) ở một nơi như Đảo Jeju


Có một chiếc xe hoàn chỉnh hoặc 50.000 won tiền khấu trừ.


Trong trường hợp hoàn toàn tự lái


Trong trường hợp tai nạn do lỗi của tôi, tức là tai nạn có tỷ lệ 100: 0 do lỗi của tôi, thì không có khoản bổ sung nào liên quan đến tai nạn?

 

Vô tình làm xước xe khác khi đang đỗ xe 

 

Có thể thoát khỏi tất cả các tai nạn như trường hợp tai nạn giao nhau không?

 

Và việc bồi thường cho chiếc xe kia bị tai nạn do lỗi của tôi thì sao?

 

Những câu hỏi trên dành cho trường hợp tôi không bị ảnh hưởng bởi bia rượu.

 

Hãy nói cho tôi biết bạn biết ai


Cảm ơn.

1 0